as-pilka-nozna-2.jpg

21 kwietnia
2017

Sekcja piłki nożnej w Szkole w Wilczopolu

Sekcja piłki nożnej startuje w Szkole w Wilczopolu od dnia 26.04. 2017r (środa) Sekcja powstaje w ramach LGKS Głusk, zajęcia będzie prowadzić trener piłki nożnej Pan Roman GARWOŁA (ostatnio grał i trenował w Klubie Sportowym MOTOR LUBLIN) W zajęciach mogą … Kontynuuj
111

11 kwietnia
2017

Unijne wsparcie dla OSP w Wilczopolu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczopolu w gminie Głusk będzie mieć nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jego zakup będzie możliwy dzięki dotacji z Unii Europejskiej i środków z budżetu gminy.   Opis Projektu Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez … Kontynuujusuwamy

24 marca
2017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Głusk   realizuje  zadanie  pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  dotowane na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym … Kontynuuj