ogłoszenie

19 maja
2017

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, FARBY LAKIERY, ZUŻYTE OLEJE, CHEMIKALIA.

LP. DATA MIEJSCOWOŚĆ 22.05.2017 r. Mętów, Głuszczyzna 23.05.2017r. Ćmiłów, Wólka Abramowicka 24.05.2017r. Nowiny, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia 25.05.2017r. Kalinówka 26.05.2017r. Abramowice Kościelne, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole Kolonia 29.05.2017r. Abramowice Prywatne, Kazimierzówka 30.05.2017r. Dominów, Żabia Wola 31.05.2017r. Reklamacje   W RAMACH … Kontynuuj


Koncert na Dzień Matki 2017

18 maja
2017


ogłoszenie

17 maja
2017

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00033-6935-UM0310089/16 na realizację operacji pn. „Budowa … Kontynuuj


rewitalizacja-logotyp-2

16 maja
2017

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2017-2023

Dobiega końca proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2017-2023. Zapraszamy Państwa na debatę publiczną, podczas której omówione zostaną założenia opracowanego Programu, będą mogli Państwo zapoznać się z projektem dokumentu, w tym z zaplanowanymi pomysłami na przedsięwzięcia oraz … Kontynuuj


7acfb44caf20a3c5746c74b40acc6235

8 maja
2017

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.   Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:   … Kontynuuj
as-pilka-nozna-2.jpg

21 kwietnia
2017

Sekcja piłki nożnej w Szkole w Wilczopolu

Sekcja piłki nożnej startuje w Szkole w Wilczopolu od dnia 26.04. 2017r (środa) Sekcja powstaje w ramach LGKS Głusk, zajęcia będzie prowadzić trener piłki nożnej Pan Roman GARWOŁA (ostatnio grał i trenował w Klubie Sportowym MOTOR LUBLIN) W zajęciach mogą … Kontynuuj111

11 kwietnia
2017

Unijne wsparcie dla OSP w Wilczopolu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczopolu w gminie Głusk będzie mieć nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jego zakup będzie możliwy dzięki dotacji z Unii Europejskiej i środków z budżetu gminy.   Opis Projektu Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez … Kontynuuj