411x0_centrum-w-dominowie-finisz-1

13 września
2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Głusk

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zmiany Studium   Do pobrania Obwieszczenie zmiana planu Obwieszczenie zmiana studium


ogłoszenie

13 września
2017


ogłoszenie

13 września
2017


Glusk_Dozynki-2017

18 sierpnia
2017


ogłoszenie

11 sierpnia
2017

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prognoza – zmiany planu gminy Głusk – załącznik nr 1 Prognoza – zmiany planu gminy Głusk – załącznik nr 2 Prognoza – zmiany planu gminy Głusk – załącznik nr 3 Prognoza – zmiany planu gminy Głusk – załącznik nr 4 … Kontynuuj


ogłoszenie

10 sierpnia
2017

Ogłoszenie

Informujemy, że dzień 14 sierpnia (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Głusk na podstawie Zarządzenia Nr 52/17  Wójta Gminy. Zarządzenie 52/2017


ogłoszenie

3 sierpnia
2017

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk   Ogłoszenie nr 1   Ogłoszenie nr 2   Ogłoszenie nr 3


as-smieci-pojemniki-2_1.jpg

1 sierpnia
2017

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głusk oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK ) w okresie 01.08.2017 r. – do 31.07.2018 r.” został … KontynuujWkrótce dożynki- kolaż

1 sierpnia
2017