0e5dcdb8f14b832d8f6b32eb6af8c638.jpg

10 grudnia
2018

Zgłoszenia awarii instalacji solarnych

Zgłoszenia awarii instalacji solarnych należy dokonywać pod numerem telefonu +48 (22) 247 20 37 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: serwis@sanito.pl.   W przypadku zgłoszeń przesyłanych wiadomością e-mail należy podać: 1)   imię i nazwisko zgłaszającego, 2)   adres instalacji oraz … Kontynuuj


konsultacje-społeczne

23 listopada
2018


411x0_centrum-w-dominowie-finisz-1

21 listopada
2018

Głusk: Nowa kadencja rozpoczęta

Radni gminy Głusk spotkali się we wtorek 20 listopada na pierwszej sesji w nowej kadencji. Podczas obrad odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego, jego zastępców i skład czterech komisji. Ślubowanie złożył również wójt Jacek Anasiewicz, który tym … Kontynuuj


Dzień seniora

13 listopada
2018BANER_600x400_2 nabór

30 października
2018

System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu! Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego … Kontynuuj


100 lecie 4.11

30 października
2018


konsultacje-społeczne

29 października
2018

Konsultacje społeczne

  PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GŁUSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W REALIZACJI ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019.   W związku z … Kontynuuj


ogłoszenie

24 października
2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głusk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głusk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk


dobry-start

18 października
2018

Informacja

Dominów 18.10.2018     INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że jest realizatorem rządowego programu „Świadczenia Dobry Start” – 300+ Społeczność gminna została należycie poinformowana o możliwości ubiegania się o świadczenie „Dobry Start”. Informacja była udostępniona na stronie internetowej … Kontynuuj