ogłoszenie

17 maja
2017

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00033-6935-UM0310089/16 na realizację operacji pn. „Budowa … Kontynuuj


rewitalizacja-logotyp-2

16 maja
2017

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2017-2023

Dobiega końca proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2017-2023. Zapraszamy Państwa na debatę publiczną, podczas której omówione zostaną założenia opracowanego Programu, będą mogli Państwo zapoznać się z projektem dokumentu, w tym z zaplanowanymi pomysłami na przedsięwzięcia oraz … Kontynuuj


7acfb44caf20a3c5746c74b40acc6235

8 maja
2017

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.   Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:   … Kontynuuj
as-pilka-nozna-2.jpg

21 kwietnia
2017

Sekcja piłki nożnej w Szkole w Wilczopolu

Sekcja piłki nożnej startuje w Szkole w Wilczopolu od dnia 26.04. 2017r (środa) Sekcja powstaje w ramach LGKS Głusk, zajęcia będzie prowadzić trener piłki nożnej Pan Roman GARWOŁA (ostatnio grał i trenował w Klubie Sportowym MOTOR LUBLIN) W zajęciach mogą … Kontynuuj111

11 kwietnia
2017

Unijne wsparcie dla OSP w Wilczopolu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczopolu w gminie Głusk będzie mieć nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Jego zakup będzie możliwy dzięki dotacji z Unii Europejskiej i środków z budżetu gminy.   Opis Projektu Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez … Kontynuujusuwamy

24 marca
2017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Głusk   realizuje  zadanie  pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  dotowane na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym … Kontynuuj