Głusk: Bezpieczne dzieciństwo w sieci


Korzystanie z internetu, w tym z mediów społecznościowych daje wiele korzyści, ale niesie ze sobą także poważne zagrożenia szczególnie dla dzieci i młodzieży.

W rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu cyberprzemocy, fali hejtu i innych negatywnych zjawisk młodym mieszkańcom gminy Głusk ma pomóc kolejny projekt, który jako jeden z nielicznych będzie finansowany z Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Dzięki pozyskanym środkom przez kilka najbliższych tygodni w szkołach podstawowych w Kalinówce, Mętowie, Wilczopolu Kolonii oraz w Prawiednikach będą się odbywać warsztaty, spotkania i zajęcia, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczniowie spróbują odpowiedzieć na pytanie „W jakie gry (psychologiczne) gramy w sieci”, a także wezmą udział w warsztatach „Ochłoń zanim napiszesz – o tym, jak nie brać do siebie tego, co napisano w sieci”, „Cyberprzemoc – czym jest i jak się bronić przed jej konsekwencjami” oraz „Autoprezentacja i wizerunek w sieci”. Także nauczyciele dowiedzą się czym jest cyberprzemoc i jak się przed nią chronić, a rodzice będą mogli porozmawiać ze specjalistami na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Facebook’a, Instagram’u, Twitter’a czy innych mediów społecznościowych.

Autorzy pomysłu chcą zaangażować także lokalną społeczność, którą zaproszą na debatę o budowaniu więzi międzypokoleniowej w dobie rozwoju przestrzeni wirtualnej, a w realizacji pomysłów mają ich wspierać różne instytucje, służby i organizacje, m.in.: policja, straż pożarna, lokalny klub sportowy i stowarzyszenia, pracownicy służby zdrowia, sądu i centrum pomocy rodzinie.

W ramach projektu „Bezpiecznie w sieci – razem dla bezpiecznego dzieciństwa w Gminie Głusk” będą się również odbywać konkursy filmowe, gry i zabawy z animatorem oraz festyny i zajęcia sportowe pod hasłem „Wloguj się do życia”. Uczestnicy konkursów filmowych otrzymają specjalne kamery i zestawy nagłaśniające, a do organizacji zajęć sportowych szkoły zostaną doposażone w piłki do gry w siatkówkę i futbol, które zostaną zakupione w ramach projektu.

Szacuje się, że w realizację wszystkich pomysłów bezpośrednio będzie zaangażowanych około 1,5 tysiąca osób, w tym 1000 dzieci i młodzieży, 200 rodziców, 140 nauczycieli i 160 mieszkańców gminy Głusk.

Cele, założenia i harmonogram poszczególnych działań zostanie zaprezentowany pod koniec listopada na konferencji, rozpoczynającej projekt, a jego podsumowanie jest planowane na połowę grudnia.

Będzie to kontynuacja podobnego przedsięwzięcia, które Gmina Głusk i jej partnerzy zrealizowali przed rokiem. Jego uczestnicy podkreślali, że społeczność szkolna może wspólnie zrobić wiele, by dzieci miały wesołe i ciekawe dzieciństwo, a wtedy będą unikać sytuacji, które mogą nieść przykre konsekwencje. Nowe pomysły nakierowane na przeciwdziałanie cyberprzemocy i fali hejtu oraz inne patologie społeczne, uwzględniające przemoc rówieśniczą, są odpowiedzią na te postulaty.

Ubiegłoroczna inicjatywa została wysoko oceniona nie tylko na szczeblu województwa. Spośród ponad 30 wniosków o dofinansowanie do realizacji zostały zaakceptowane tylko 4, a w skali kraju projekt Gminy Głusk w swojej kategorii zajął drugie miejsce.