Głusk: Dotacja na drogę Kazimierzówka – Kliny potwierdzona


Gmina Głusk ma dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji na przebudowę drogi Kazimierzówka – Kliny. W poniedziałek 13 marca w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odebrał je wójt Jacek Anasiewicz, a najbliższych dniach ma już być wybrany wykonawca robót. Prace będą prowadzone na odcinku ponad 3 kilometrów, od skrzyżowania z drogą serwisową przy trasie S12/17 do skrzyżowania z drogą powiatową w Klinach. Drogowcy mają m.in. wzmocnić podbudowę, poszerzyć jezdnię i położyć nową asfaltową nawierzchnię, a także wykonać trzy perony przystankowe i przejście dla pieszych z lampą sygnalizacyjną z solarnym systemem oświetlenia. Oprócz tego na odcinku około 2 kilometrów przy zabudowaniach zostanie przebudowany i poszerzony chodnik, który będzie dostosowany do nowej szerokości jezdni oraz potrzeb pieszych i rowerzystów.

Koszt inwestycji będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu, ale już teraz wiadomo, że połowę środków na ten cel samorząd otrzyma z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019″. Termin zakończenia robót został wyznaczony na koniec sierpnia.

Gmina Głusk korzysta z rządowych dotacji na inwestycje drogowe z krótką przerwą od początku realizacji dawnego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli od prawie 10 lat. W ubiegłym roku dzięki wsparciu z budżetu państwa przebudowała dwa odcinki drogi w Kalinówce.

(fot. arch. UG Głusk)