Głusk: Gmina przekaże środki na drogę Dominów – Skrzynice


W ciągu pięciu miesięcy droga Dominów – Skrzynice zostanie przebudowana. Umowa z wykonawcą robót jest już podpisana, a inwestycja będzie finansowana z czterech źródeł. Złożą się na nią gminy Głusk i Jabłonna oraz Powiat Lubelski, a resztę środków samorządy otrzymają z budżetu państwa.

Gmina Głusk przekaże na ten cel około 1 miliona 600 tysięcy złotych, a cała inwestycja będzie kosztować prawie 8 milionów. Za te pieniądze drogowcy wybudują ponad 4 kilometry asfaltowej trasy Dominów – Skrzynice, która na razie jest drogą gruntową.

Inwestycja będzie współfinansowana z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, skąd będzie pochodzić do połowy kosztów prac, ale nie więcej niż 3 miliony złotych.

Termin wykonania robót jest wyznaczony na koniec listopada.