Głusk: Kto dostarczy i zainstaluje OZE?


Pierwsze w gminie Głusk, a współfinansowane przez Unię Europejską instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii powinny być zamontowane przed końcem tego roku. Samorząd czeka na oferty firm, które chcą się podjąć tego zadania, a wszystkie urządzenia mają być zainstalowane do połowy przyszłorocznych wakacji.

Gmina Głusk pozyskała dotację na kolektory słoneczne, kotły na biomasę i pompy ciepła. Ogłoszony przetarg dotyczy łącznie 483 zestawów solarnych, 34 pomp ciepła aerotermalnych, 4 kotłów na biomasę i 2 pomp ciepła geotermalnych.

Najszybciej, bo do końca grudnia, mają być dostarczone i zamontowane wszystkie kotły na biomasę i pompy ciepła geotermalne. Termin dostawy i instalacji pozostałych urządzeń został wyznaczony na koniec lipca przyszłego roku.

Oferty firm, które chcą zrealizować te zadania są przyjmowane do 29 września, a szczegółowe warunki udziału w przetargu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głusk.

Właściciele posesji, którzy zadeklarowali udział w projekcie pokryje niewielką część kosztów. Do 85 procent kosztów netto samorząd pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W naborze wniosków o przyznanie dotacji propozycja Gminy Głusk została sklasyfikowana na wysokim, bo 12 miejscu. To jeden z nielicznych projektów, obejmujących aż cztery rodzaje nowoczesnych instalacji, który uzyskał dofinansowanie.