Głusk: Nowe zasady odbioru odpadów zielonych


Mieszkańcy gminy Głusk będą mogli oddawać odpady zielone częściej niż do tej pory. Nowe zasady będą obowiązywać od 1 sierpnia, ale właściciele posesji, którzy zechcą z nich skorzystać powinni do 19 czerwca złożyć odpowiednie deklaracje w urzędzie gminy.

Według obecnych zasad odpady zielone z nieruchomości w gminie Głusk można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczopolu-Kolonii, zostawiać w domowych kompostownikach albo – za dodatkową opłatą – zostawiać do odbioru firmie, która ma podpisaną z gminą umowę na odbiór odpadów komunalnych. 1 lipca wchodzą jednak w życie nowe przepisy ustawowe, które nakazują, by odpady zielone były odbierane w ramach standardowej opłaty śmieciowej, raz w miesiącu. Część mieszkańców uważa jednak, że takie odpady, szczególnie od 1 kwietnia do końca października, powinny być odbierane częściej, dlatego, by spełnić te postulaty, rada gminy postanowiła dać taką możliwość za dodatkową opłatą w wysokości 20 złotych za każdy dodatkowy odbiór maksymalnie 5 worków odpadów zielonych. 

Właściciele posesji, którzy chcą, by odpady zielone były od nich odbierane częściej niż raz w miesiącu, powinni wpisać taką informację w deklaracji i złożyć ją w pokoju 101 Urzędu Gminy w Dominowie. Wzór dokumentu można pobrać ze strony: www.glusk.pl, a szczegółowe informacje uzyskać także telefonicznie pod numerem: 81 75 19 716.