Głusk: Opłaty za ścieki nie zmienią się


Mieszkańcy gminy Głusk będą przez kolejny rok płacić za ścieki tyle ile do tej pory. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 28 listopada, radni postanowili utrzymać dotychczasowe stawki za odprowadzanie nieczystości, czym zajmuje się Gminny Zakład Komunalny.

Formalnie cena za metr sześcienny ścieków pozostanie na poziomie 8 złotych i 58 groszy, ale dla mieszkańców będzie to nadal stawka 6 złotych i 13 groszy, ponieważ 2 złote i 45 groszy dopłaca gmina. – Dotychczasowe koszty utrzymania kształtują się na poziomie zbliżonym do ostatniego roku, dlatego wnioskowaliśmy o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. Nie pobieramy także opłaty abonamentowej, ponieważ właścicielem firmy, odpowiadającej za odprowadzanie nieczystości jest gmina – wyjaśnia prezes ZGK Łukasz Wójtowicz.

Oprócz ścieków zakład jest jednym z eksploatatorów sieci wodociągowej. To on dostarcza wodę dla mieszkańców miejscowości: Kalinówka, Kazimierzówka, Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Kliny i Majdan Mętowski, a od 1 listopada także Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia.