Głusk: Pierwszaki na medal!


Dopiero co rozpoczęli naukę, a już musieli zdać ważny test. Sprawdzian zdali celująco, dlatego w nagrodę uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach, bo nich mowa, mogli złożyć ślubowanie.

Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że egzamin odbył się podczas szkolnych obchodów Święta Niepodległości, a wśród zadań, jakie mieli wykonać pierwszoklasiści był sprawdzian znajomości barw narodowych oraz patriotycznych wierszy i piosenek. Ponadto uczniowie pokazali, że znają zasady zachowania się w szkole, są doskonale wysportowani, zwinni i szybcy oraz wystarczająco silni, aby zmagać się z trudnościami, które napotkają w szkole.

Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwała komisja sędziowska, w której składzie byli wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz, dyrektor szkoły Aneta Duszyńska, przedstawicielka Rady Pedagogicznej Marzena Lisowska, przewodnicząca samorządu uczniowskiego Zuzanna Sokół oraz Agnieszka Baran jako reprezentantka rodziców pierwszoklasistów. Wszyscy zgodnie uznali, że dzieci zasłużyły na to, by zostać pełnoprawnymi uczniami szkoły w Prawiednikach.

Zanim odbyło się ślubowanie ich starsi koledzy z klas IV – VII zaprezentowali zestaw patriotycznych wierszy i pieśni, nawiązujących do 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nad jego przygotowaniem młodzież pracowała pod kierunkiem nauczycieli Jana Bartoszcze i Mirosława Kulasa.

(fot. SP w Prawiednikach)