Głusk: Powiatowy lider wśród inwestorów


Gmina Głusk to najchętniej wybierane miejsce do mieszkania w powiecie lubelskim. Powstaje tu najwięcej nowych domów spośród wszystkich gmin powiatu. W ubiegłym roku Starostwo Powiatowe Lublinie wydało ponad 860 pozwoleń na budowę, z czego prawie 170 dotyczyło inwestycji w gminie Głusk.

- Cieszymy się, że inwestorzy doceniają nasz wysiłek włożony w przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, sprzyjającej osiedlaniu się nowych mieszkańców. Co roku notujemy stały wzrost o około 300 osób, a na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczba mieszkańców wzrosła o połowę – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Jego zdaniem zainteresowanie inwestorów to efekt działań, podejmowanych przez miejscowy samorząd od wielu lat. Gmina stale aktualizacje plan zagospodarowania przestrzennego, który sprzyja budownictwu mieszkaniowemu, a także buduje drogi, sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz rozbudowuje inne elementy infrastruktury, w tym placówki oświatowe i bazę rekreacyjno-sportową. – Tylko w tym roku na inwestycje przeznaczyliśmy w naszym budżecie około 15 milionów złotych. Na większość projektów pozyskaliśmy pieniądze ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych, a kilka wniosków czeka jeszcze na rozpatrzenie – przypomina Jacek Anasiewicz.

Drugie miejsce w zestawieniu pozwoleń na budowę Starostwa Powiatowego w Lublinie, jest Gmina Niemce z liczbą 120 pozwoleń. Powierzchnia użytkowa wszystkich budynków mieszkalnych, na budowę których starostwo w ubiegłym roku wyraziło zgodę, sięga prawie 140 tysięcy metrów kwadratowych.