Głusk: Przetarg na odbiór odpadów rozstrzygnięty


Gmina Głusk wybrała firmę, która od nowego miesiąca zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Będzie to Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych z Bełżyc.

To on dostarczy w najbliższych dniach worki do segregacji śmieci, która zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi, będzie się odbywać według zmienionych zasad. Do tej pory w gminie Głusk frakcja sucha była zbierana w dwóch workach – w jednym było szkło, zaś w drugim – pozostałe odpady. Od 1 sierpnia segregacja będzie dokładniejsza. Do niebieskich worków mieszkańcy będą wrzucać papier, do zielonych – szkło, a do żółtych – metal i tworzywa sztuczne. Oprócz tego firma, która wygra przetarg będzie odbierać odpady biodegradowalne – w brązowych workach z napisem „BIO”, w brązowych workach z napisem „BIO-zielone” – odpady zielone czyli na przykład trawę czy liście, a w czarnych workach – popiół, który będzie odbierany od 1 października do 30 kwietnia.Nowe będą również zasady odbierania odpadów zielonych, które raz w miesiącu (maksymalnie 5 worków) będzie można oddawać w ramach standardowej opłaty śmieciowej. Od 1 kwietnia do 31 października właściciele nieruchomości, którzy złożyli stosowne deklaracje, będą mogli korzystać także z dodatkowego odbioru odpadów zielonych. Każdy dodatkowy odbiór do 5 worków skoszonej trawy czy liści będzie kosztować 20 złotych. Bez limitu odpady zielone będzie można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczopolu-Kolonii.

Nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych będzie obowiązywać przez rok.