Głusk: Rada za nową siecią szkolną i rewitalizacją


Zespoły szkół w Kalinówce, Mętowie i Wilczopolu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Prawiednikach będą od 1 września 8-klasowymi szkołami podstawowymi. Takie zmiany przewiduje uchwała Rady Gminy Głusk, dostosowująca sieć szkolną do nowego ustroju szkolnego, którą radni przyjęli jednogłośnie na sesji we wtorek 21 lutego. - Trzy pierwsze placówki są przygotowane do prowadzenia zajęć po wprowadzeniu reformy, natomiast szkołę w Kalinówce będzie trzeba doposażyć, ponieważ do tej pory niektóre przedmioty obowiązywały dopiero w gimnazjum, a teraz znajdą się w programie 8-klasowej „podstawówki”. Chodzi na przykład o biologię, chemię i geografię – mówi wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Jego zdaniem przez najbliższe dwa lata nie powinna się znacznie zmniejszyć liczba etatów nauczycielskich, a w Kalinówce na swoim stanowisku pozostanie także dyrektor. W Mętowie i Wilczpolu dyrektorzy mogą się zmienić, ale nie jest to związane z nowym ustrojem szkolnym, a z faktem, że 31 sierpnia kończy się kadencja obecnych dyrektorów. Ogłoszenie konkursów jest planowane na przełom maja i czerwca.

Przyjęta we wtorek uchwała zostanie teraz przekazana do kuratorium oświaty i związków zawodowych. Po uzyskaniu zgody kuratora i opinii związkowców, ostateczną uchwałę w sprawie nowej sieci szkolnej rada gminy musi przyjąć do końca marca.

Podczas wtorkowej sesji radni zgodzili się również na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głusk. Będzie on zawierać propozycje działań, które mają przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym, na przykład biedzie czy bezrobociu oraz aktywizować mieszkańców. Na tej podstawie w przyszłości będzie się można starać o przyznanie środków zewnętrznych na realizację konkretnych pomysłów. Z dotacji będą mogli korzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy. Nabór wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego ma być ogłoszony we wrześniu, a program rewitalizacji powinien być gotowy w maju.

(fot. arch. PSP w Prawiednikach)