Głusk: Są pieniądze na „Mobilny LOF”


Jedenaście samorządów z Lubelszczyzny otrzyma dofinansowanie na realizację inwestycji, które mają usprawnić transport i jednocześnie poprawić jakość powietrza. W ich imieniu Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk, która jest liderem projektu pod nazwą „Mobilny LOF”, podpisał w piątek 29 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę o przekazaniu 76 milionów złotych.

Samorządy chcą m.in. przygotować węzły przesiadkowe z obiektami Park&Ride i Bike&Ride, w których kierowcy mogliby zostawiać swoje pojazdy, by przesiąść się do transportu publicznego, przebudowywać drogi gminne i powiatowe, budować chodniki i ścieżki rowerowe oraz wymieniać i budować energooszczędne oświetlenie uliczne.

Gmina Głusk otrzyma 13 milionów złotych, a zamierza je przeznaczyć m.in. na zorganizowanie punktu przesiadkowego z obiektami P&R i B&R i stacją roweru miejskiego w Dominowie. Pozostałe środki trafią do wiejskich gmin: Jastków, Niemce, Konopnica, Niedrzwica Duża, Lubartów, Mełgiew i Wólka oraz gmin miejskich Lubartów, Nałęczów i Świdnik.

- Niektóre samorządy już wykonały, albo rozpoczęły realizację swoich zadań, natomiast podpisanie umowy umożliwi im składanie wniosków o płatności i refundację części kosztów – wyjaśnia w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową Jacek Anasiewicz. W gminie Głusk trwa budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wilczopolu i przebudowa drogi gminnej Mętów – Żabia Wola. Samorząd podpisał również umowę z firmą, która zajmie się budową chodnika przy trasie powiatowej Mętów – Prawiedniki.

Inwestycje we wszystkich gminach, które biorą udział w projekcie „Mobilny LOF”, mają być zrealizowane do końca 2020 roku, a pieniądze na ten cel samorządy otrzymają w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.