Głusk: Świetlica w Ćmiłowie przez rozbudową


Świetlica w Ćmiłowie w gminie Głusk ma być większa, a z obiektu mają korzystać także mieszkańcy sąsiedniej Żabiej Woli. Takie plany ma samorząd, który pieniądze na ten cel chce pozyskać z Unii Europejskiej.

- Rozbudowa świetlicy to jeden z projektów, zapisanych w lokalnym programie rewitalizacji, a Żabia Wola jest jedną z miejscowości, które najbardziej potrzebują wsparcia. Obecny budynek jest niewielki i nie spełnia do końca potrzeb mieszkańców. Jeśli otrzymamy dotację będziemy mogli zrealizować tę inwestycję w miarę szybko, natomiast bez dofinansowania pomył trzeba będzie rozłożyć w czasie – mówi wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz.

Do istniejącego obiektu ma być dobudowana trzykondygnacyjna część o powierzchni użytkowej prawie 650 metrów kwadratowych, w tym łącznik do obecnej świetlicy i garaże dla miejscowej jednostki OSP. Ta ostatnia część nie może być sfinansowana z unijnych środków, dlatego gmina chce ją wykonać za własne pieniądze.

Szacuje się, że realizacja tego pomysłu może kosztować ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych, z czego około 1 miliona 300 tysięcy gmina może otrzymać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Lokalny program rewitalizacji obejmuje również m.in.: rozbudowę świetlicy w Wilczopolu, budowę boiska i rewitalizację stawów w Dominowie, modernizację boiska i przebudowę drogi w Wilczopolu oraz zagospodarowanie działek w Żabiej Woli i Głuszczyźnie, na której ma powstać plac zabaw.

Decyzje o podziale środków mają być podjęte na przełomie 2018 i 2019 roku. Jeśli dotacja zostanie przyznana, rozbudowa świetlicy w Ćmiłowie rozpocznie się rok później, a prace potrwają około 1,5 roku.