Głusk: Wstępna umowa na „Mobilny LOF” podpisana


Jedenaście samorządów z Lubelszczyzny z kilku powiatów ma pomysł na usprawnienie transportu i jednocześnie poprawę jakości powietrza. Razem będą się starać o pieniądze na projekt pod nazwą „Mobilny LOF”, którego liderem jest Gmina Głusk.

W środę 31 maja wójt Jacek Anasiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie wstępną umowę, potrzebną do opracowania projektu i przygotowania wniosku o przyznanie środków unijnych na jego realizację.

Szacuje się, że wszystkie przedsięwzięcia mogą kosztować prawie 91 milionów 160 tysięcy złotych, z czego prawie 77,5 miliona gminy mogą otrzymać w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Samorządy chcą m.in. przygotować punkty przesiadkowe z obiektami Park&Ride i Bike&Ride, w których kierowcy mogliby zostawiać swoje pojazdy, by przesiąść się, na przykład na rowery. W samorządowych planach jest również przebudowa dróg gminnych i powiatowych, budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz wymiana i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Partnerzy projektu już podzielili zadania, które chcą realizować na swoim terenie. Gmina Głusk zamierza m.in. zorganizować punkt przesiadkowy z obiektami P&r i B&R i stacją roweru miejskiego w Dominowie. Szacunkowa wartość tych i pozostałych pomysłów to ponad 15 milionów 700 tysięcy złotych. Swoje zadania mają też wyznaczone wiejskie gminy: Jastków, Niemce, Konopnica, Niedrzwica Duża, Lubartów, Mełgiew i Wólka oraz gminy miejskie Lubartów, Nałęczów i Świdnik.

Wszystkie propozycje znajdą się we wniosku o przyznanie dofinansowania, który Gmina Głusk jako lider projektu, chce złożyć w trzecim kwartale tego roku, by do końca 2017 roku podpisać umowę o dofinansowanie. Wówczas samorządy będą mogły składać wnioski o przyznanie dotacji, w tym refundację wcześniej poniesionych wydatków.

Wszystkie pomysły mają być zrealizowane do końca 2020 roku.