Gminę zamieszkuje 9 816 osób (stan na dzień 02.11.2015 r.), w tym 5069 kobiet i 4747 mężczyzn co daje wskaźnik gęstości zaludnienia na poziomie 153 osób/km2.
Osoby w wieku przedprodukcyjnym, (0-18 lat) stanowią 24% ogółu populacji, w wieku produkcyjnym (19-59 lat ) – 47%, zaś w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat) – 29%.