USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Nieodpłatna pomoc prawna Od 1 stycznia 2019 r. na terenie...

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Lubelskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Lubelskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.

 
Forma zapisu:
 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714
 
Kto udziela porad?
 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
 
Dla kogo?
 
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załączniku nr 1.
 
 Pomoc prawna
 
 
 
 
Plakat Informacyjny
Powrót