Urząd Gminy Głusk
ul. Rynek 1, Dominów 20-388 Lublin
tel 75-18-760, fax 75-18-650
e-mail: sekretariat@glusk.pl web: www.glusk.pl
Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Zakres obowiązków Nr telefonu/
Nr pokoju

mgr inż. Jacek Anasiewicz
Wójt Kierowanie pracą Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi 75-18-760
pok. Nr 110
 

ZDJĘCIE

Adam Kuna

Zastępca Wójta Nadzór nad pracą SZEAS i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 75-19-713
pok. Nr 110 C
 thumb_sek.jpg

mgr Bogusław Kukuryk

Sekretarz Gminy Nadzór nad pracą Urzędu 75-18-771 pok. 102