KOMISJA REWIZYJNA:
1. Sylwia Sokół – Przewodniczący
2. Dariusz Gałan
3. Halina Maliszewska
4. Grażyna Bolibok

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU:
1. Dariusz Gałan  – Przewodniczący
2. Bożena Stojak
3. Sylwia Sokół
4. Halina Maliszewska
5. Anna Mordzińska
6. Elżbieta Kalisz
7. Jadwiga Wójcik
8. Jacek Smagała
9. Andrzej Kłapeć
10. Piotr Łucka
11. Konrad Borzęcki
12. Tomasz Mordel
13. Jan Kukuryka

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU:
1. Grażyna Bolibok – Przewodniczący
2. Tomasz Mordel
3. Konrad Borzęcki
4. Jadwiga Wójcik
5. Piotr Łucka
6. Anna Mordzińska
7. Sylwia Sokół
8. Andrzej Kłapeć
9. Jacek Smagała
10. Dariusz Gałan

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I PRAWORZĄDNOŚCI:
1. Andrzej Gorzel – Przewodniczący
2. Tomasz Mordel
3. Bożena Stojak
4. Dariusz Gałan
5. Elżbieta Kalisz
6. Jadwiga Wójcik
7. Jan Kukuryka