Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1, Dominów 20-388 Lublin
mgr inż. Alicja Juśkiewicz

Kierownik

81 74-88-942
pok. 005


Anna Gąsior

Pracownik Socjalny

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

81 75-18-112
pok. 004


mgr Katarzyna Przybylska

Pracownik Socjalny

81 75-18-112
pok. 004


mgr Agnieszka Bolibok

Specjalista pracy socjalnej

81 75-18-112
pok 003.


mgr Agnieszka Mańko
Pracownik socjalny

81 75-18-112
pok. 003

 

mgr Joanna Kasprzak

Pracownik socjalny

81 75-18-112
pok. 003


Bogumiła Chłopek

Główny księgowy

Prowadzenie księgowości GOPS
81 74-88-942
pok. 005


mgr inż. Elżbieta Gałat
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

81 75-18-162
pok 006


mgr Ewa Pietruszka
Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego
Realizacja zadań z zakresu Funduszu Alimentacyjnego

81 75-18-162
pok. 006