Aktualizacja Halowy Turniej Piłki Nożej o Puchar Wójta Gminy Głusk


Uwaga zmiana regulaminu

Dodaje się pkt. IV ust. 6  Regulaminu o następującej treści :

Organizatorom przysługuje prawo  przyznania maksymalnie dwóch tzw. “dzikich kart” dla drużyn składających się wyłącznie z pracowników Urzędu Gminy, nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół z terenu gminy oraz z byłych zawodników Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Głusk z udokumentowaną przynależnością  do klubu. Warunkiem dopuszczenia drużyny do turnieju jest ukończenie 30 roku życia, przez wszystkich jej zawodników. Warunek o zameldowaniu lub zamieszkaniu na terenie Gminy nie ma wówczas zastosowania. Jeżeli drużyn jest więcej niż 2 decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

Gmina Głusk oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy zapraszają na halowy turniej piłki nożnej który odbędzie w Zespole Szkół w Mętowie 12 Lutego 2017 od godziny 9:00

w celu zgłoszenia drużyny prosimy o wypełnienie zgłoszenia do dnia 08.02.2017 do godziny 15 00 i dostarczenie faksem, e-mailem lub osobiście do Urzędu Gminy Głusk Dominów ul Rynek 1 20-388 Lublin

tel 81 7518771 tel. kom 662108258 fax 81 7518650 e-mail sekretariat@glusk.pl

 

 

 

Do Pobrania

Formularz zgłoszenia drużyny.doc

Formularz zgłoszenia drużyny.pdf
Regulamin
Plan gier 4 grupy