HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, FARBY LAKIERY, ZUŻYTE OLEJE, CHEMIKALIA.


LP. DATA MIEJSCOWOŚĆ
22.05.2017 r. Mętów, Głuszczyzna
23.05.2017r. Ćmiłów, Wólka Abramowicka
24.05.2017r. Nowiny, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia
25.05.2017r. Kalinówka
26.05.2017r. Abramowice Kościelne, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole Kolonia
29.05.2017r. Abramowice Prywatne, Kazimierzówka
30.05.2017r. Dominów, Żabia Wola
31.05.2017r. Reklamacje

 

W RAMACH ORGANIZOWANEJ ZBIÓRKI BĘDĄ  ODBIERANE:

  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe ( m.in. szafy, regały, stoły, krzesła, komody, dywany, materace, meble ogrodowe)
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( m. in.  sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, urządzenia AGD, kontakty, włączniki, przewody elektryczne, żarówki, świetlówki)
  • Przeterminowane chemikalia obejmujące m.in. przepracowane oleje, farby, lakiery
  • Zużyte opony ( z gospodarstwa domowego)

 

NIE BĘDĄ ODBIERANE:

  • Ramy okienne, wanny, umywalki, muszle toaletowe, części samochodowe, odpady remontowe i odpady zielone.
  • Odpady w cieknących opakowaniach
  • Opony z samochodów dostawczych i ciągników