Informacja o polowaniu zbiorowym – Polski Związek Łowiecki


Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie zawiadamia, iż w dniach 18, 19, 20, 25, 26,
27 stycznia 2019 roku na terenach obwodów łowieckich nr 174 i 175 odbędą się
polowania zbiorowe na dziki – odstrzał sanitarnymapa.