Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  informuje, że wyniki badań wody pobranej w dniu 2 lipca br. z wodociągu zaopatrzenia Osmolice gm. Strzyżewice, z którego korzystają mieszkańcy miejscowości NOWINY  nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i w związku z powyższym w obecnym stanie woda nadaje się do celów spożywczych, picia ,przygotowywania posiłków. lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli, prania i prac porządkowych.

Komunikat