MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH – SPOTKANIE INFORMACYJNE


MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Gmina Głusk przystępuje do realizacji projektu pn. Budowa infrastruktury OZE na terenie Gminy Głusk – instalacje fotowoltaiczne”. W związku z tym zapraszamy właścicieli nieruchomości objętych przedmiotowym projektem na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. o godz. 18.00, w sali gimnastycznej SP w Wilczopolu-Kolonii.