Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk

 

Ogłoszenie nr 1

 

Ogłoszenie nr 2

 

Ogłoszenie nr 3