Ogłoszenie GOPS Głusk


Ogłoszenie

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że w dniu 02.03.2017 (czwartek) w godzinach od 12.30 do 15.00 na Targowisku przy Urzędzie Gminy Głusk w Dominowie będą wydawane dary z Banku Żywności.

ZAPRASZAMY !!