Ogłoszenie GOPS Głusk


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje, że w dniu 08.03.2018 r od godziny 10.00 do 13 00 na targowisku przy Urzędzie Gminy Głusk będą wydawane jabłka dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Głusk. ZAPRASZAMY