Ogłoszenie Wójta Gminy Głusk o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głusk w miejscowości Kazimierzówka


Ogloszenie