Ostrzeżenia do pobrania :

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu, zawiejach i zamieciach  z 15 .03. 2018 r.

LUPN_WLU_PDF

Aktualne ostrzeżenia dla województwa lubelskiego
znajdują się pod adresem:
http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia/wojewodztwo-lubelskie