PRZYPOMNIENIE

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk przypomina, że dnia 01.07.2016 mija termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus, uprawniające do wyrównania wypłaty świadczenia od miesiąca kwietnia 2016 roku.

         Wnioski złożone po 01.07.2016 r. – będą wypłacane od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Uwaga

W celu złożenia wniosku o świadczenie 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej oraz innych systemów informatycznych do GOPS Głusk, przy wyborze jednostki, do której kierujemy wniosek należy wpisać miejscowość DOMINÓW.

 

Wniosek do Pobrania

WNIOSEK RODZINA 500

Osoby ubiegające się o świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko powinny dołączyć następujące załączniki o dochodach

ZAŁĄCZNIK 2 RODZINA 500

ZAŁĄCZNIK 3 RODZINA 500

ZAŁĄCZNIK 4 RODZINA 500

Telefon Kontaktowy 728-57-24

 

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line?

Informator – jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl

Informator – jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez ePUAP

Informator – jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

 

Od 1 kwietnia 2016 r. obsługą Programu 500+ zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk – Dominów ul. Rynek 1
Kto może wnioskować o świadczenie?
Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, który może wnioskować o:
500 zł miesięcznie – wypłacane rodzinom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na osiągany dochód na osobę w rodzinie.
500 zł miesięcznie – na pierwsze dziecko wypłacane tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub – w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym -1200 zł netto; konieczne będzie udokumentowanie dochodów rodziny za rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Świadczenie wychowawcze jest kwotą netto, zwolnioną z podatku dochodowego, wolną od egzekucji i nie likwidującą prawa do innych ulg podatkowych na dzieci.

Składanie wniosków
Rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 r. Wzory formularzy wniosków będą dostępne dla Państwa na stronach internetowych: Gminy Głusk – www.glusk.pl
Wnioski będzie można złożyć:
listem poleconym na adres GOPS (jak wyżej)
osobiście w GOPS – godziny pracy urzędu
W sekretariatach gminnych szkół Mętów, Kalinówka ,Prawiedniki, Wilczopole
przez internet – Ministerstwo zapowiada także, że składanie wniosków będzie możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS, portalu empatia.mrpips.gov.pl i systemów bankowości elektronicznej.

Wypłata świadczenia
GOPS ma 3 miesiące od złożenia wniosku na jego weryfikację i wydanie pierwszej decyzji. Osoby, które złożą wniosek w terminie do 1 lipca 2016r. otrzymają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia.
Wypłata świadczeń będzie odbywała się przelewem na konto bankowe.

Okres przyznania świadczenia
Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okresy roczne – od 1 października do
30 września. Pierwszy okres będzie dłuższy – rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2017 r.

Infolinia LUW w Lublinie tel. (81) 74 24 240

Informujemy, że od dnia 1 marca 2016 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została infolinia dla mieszkańców województwa i samorządów w sprawie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Infolinia będzie aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00 pod numerem 81 74 24 240.

Będą ją obsługiwać specjaliści z Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie. W ramach infolinii pracownicy samorządów będą mogli uzyskać informacje na temat sposobu realizacji ustawy, mieszkańcy natomiast będą mogli zapytać o uprawnienia do świadczenia wychowawczego.

Do Pobrania

Informator_rodzina_500_plus