Przeciwdziałanie patologiom w pojedynkę jest niezwykle trudne, ale wspólne inicjatywy mogą przynieść właściwy efekt. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele z gminy Głusk chcą skorzystać z wiedzy i doświadczenia fachowców, by razem zadbać o skuteczną ochronę dzieci i młodzieży. Ma temu służyć projekt „Uczeń, rodzic, nauczyciel – razem dla bezpiecznego dzieciństwa”, na który Gmina Głusk otrzymała dotację z Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Jego cele, założenia i harmonogram realizacji zostaną zaprezentowane podczas konferencji, która odbędzie się we wtorek 15 listopada w Zespole Szkół w Mętowie.

Dzięki pozyskanym środkom przez kilka najbliższych tygodni w zespołach szkół w Kalinówce, Wilczopolu-Kolonii i Mętowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Prawiednikach i Filii Bibliotecznej w Wilczopolu-Kolonii, będą się odbywać warsztaty, konkursy, spotkania i zajęcia, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczniowie będą się uczyć m.in. kontrolowania i oceniania zachowań, radzenia sobie ze złymi emocjami, negocjowania i empatii. Dowiedzą się również jakie zagrożenia są związane z korzystaniem z portali społecznościowych, czym jest uzależnienie i co najbardziej zniewala dzieci i młodzież oraz czym są dopalacze i jak się przed nimi bronić.

Warsztaty dla nauczycieli będą poświęcone na przykład przeciwdziałaniu agresji i przemocy, właściwej komunikacji z uczniem i rodzicem oraz skutecznym negocjacjom. Nowe umiejętności wychowawcze będą mogli zdobyć także rodzice, którzy poznają przyczyny agresji i konsekwencje zachowań swoich pociech. Autorzy pomysłu chcą zaangażować także lokalną społeczność, by pokazać sposoby reagowania na zachowania agresywne i przypomnieć o odpowiedzialności prawnej za brak reakcji.

Ponadto przedstawiciele straży pożarnej i policji przeprowadzą warsztaty na temat zasad bezpiecznego zachowania w szkole, bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej drogi do domu i szkoły.

Znaczna część środków zostanie wykorzystana na doposażenie placówek, które będą zaangażowane w realizację projektu. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano również również festyn „Stop przemocy”, gry, zabawy i zajęcia plenerowe oraz konkursy dotyczące przemocy i przeciwdziałania patologiom w lokalnym środowisku.

Wszystkie pomysły mają być zrealizowane do połowy grudnia.

Do Pobrania

Sprawozdanie