Gminny Ludowy Klub Sportowy „Głusk” działa od 1993 r. W styczniu 2006 r. odbyło się walne zebranie członków klubu na których wybrano nowe władze: Konrad Borzęcki – Prezes, Jacek Smagała – Wiceprezes, Sylwester Pawlak – Sekretarz, Łukasz Kowalik – Skarbnik.
Klub obecnie posiada trzy drużyny sekcji piłki nożnej, które uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. Drużyna seniorów gra obecnie w IV grupie Lublin „A” klasy do której awansował w sezonie 2004/2005. Klub otacza opieką oraz stwarza dogodne warunki dla rozwoju zarówno dzieci jak i młodzieży do lat 18. W tym celu powstały dwie drużyny piłki nożnej. Drużyna juniorów rozgrywa swoje mecze w „A” klasie natomiast najmłodszy rocznik 1996/97 gra w Lubelskiej Lidze Młodzików Młodszych.
W celu zapewnienia należytej i fachowej opieki nad sekcjami piłki nożnej Klub zatrudnia dwóch instruktorów ze specjalizacją piłka nożna. Klub nie tylko skupia się wokół jednej dyscypliny sportowej ale również umożliwia rozwój fizyczny w innych dziedzinach aktywnego życia sportowego.
W 2006 roku powstała sekcja tenisa stołowego która podtrzymuje i reaktywuje dawne bogate tradycje. Drużyna zrzesza zawodników grających w IV lidze seniorów rozgrywek organizowanych przez Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz młodzież która dzięki treningom ciągle podnosi swoje umiejętności. Kierownikiem sekcji jest Sylwester Pawlak a opiekunem dzieci i młodzieży jest wieloletni działacz i honorowy członek Klubu Eugeniusz Drwal.
Klub ciągle współpracuje ze szkołami podstawowymi i gimnazjami znajdującymi się na terenie naszej gminy. Całość współpracy z ramienia Klubu koordynuje nauczyciel wychowania fizycznego Pan Dariusz Sawicki. Dzięki wytężonej pracy w przeszłości mogliśmy się cieszyć z niemałych osiągnięć naszych najmłodszych członków Klubu.
W prawie piętnastoletniej działalności Klubu niemal corocznie otrzymywaliśmy darowizny w postaci sprzętu sportowego od sponsora firmy Rurgaz spółka z o.o. z Prawiednik oraz przy pielęgnacji boisk często korzystamy z usług firmy Dyś s.c. Pana Tomasza Dysia z Mętowa.

Więcej informacji na stronie Klubu www.glksglusk.cba.pl