Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowe


Zapytanie ofertowe

 

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00108-6935-UM0310090/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

przedmiar – branża elektryczna

przedmiar – branża sanitarna cz.1

przedmiar – branża sanitarna cz.2

przedmiar – branża sanitarna cz.3

przedmiar – budowa kontenera szatniowego

przedmiar – zagospodarowanie dział

ki Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 brak powiązań

Załącznik nr 3 wykaz robót

Zapytanie ofertowe Kalinówka