Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej


Zapytanie ofertowe

 

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” ETAP 1 współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00108-6935-UM0310090/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Do pobrania

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

zalacznik-nr-2-brak-powiazan

zalacznik-nr-3-1

zalacznik-nr-3-2

zalacznik-nr-3-3

zalacznik-nr-3-4

zalacznik-nr-3-5

zalacznik-nr-3-6

zalacznik-nr-3-7

zalacznik-nr-3-8

zalacznik-nr-3-9

zalacznik-nr-3-10

zalacznik-nr-3-11

zalacznik-nr-3-12

zalacznik-nr-3-13

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie_elektryczna

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie_plac1

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie_plac2

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie_sanitarna

Zapytanie-ofertowe-Kalinówka8_1