Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej Zmiana terminu Składnia Ofert


 UWAGA!!!

Wydłużyliśmy termin składania ofert do dnia 24.07.2017 roku: zmianie uległa treść Zapytania Ofertowego (zmiany wyróżnione są w kolorze żółtym) oraz Załącznik nr 1. Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 pozostają bez zmian.”

do pobrania

ZMIENIONE.zapytanie.ofertowe.place.zabaw.Kalinówka

ZMIENIONYzałącznik.nr.1.formularz.ofertowy1

 

Zapytanie ofertowe

 

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00108-6935-UM0310090/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

przedmiar – branża elektryczna

przedmiar – branża sanitarna cz.1

przedmiar – branża sanitarna cz.2

przedmiar – branża sanitarna cz.3

przedmiar – budowa kontenera szatniowego

przedmiar – zagospodarowanie działki

zał.nr_.3.wykaz_.robót1

załącznik.nr_.1.formularz.ofertowy1

załącznik.nr_.2.brak_.powiązań1

zapytanie.ofertowe.place_.zabaw_.Kalinówka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20