Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej


Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka”.

do pobrania

zał.nr_.3.wykaz_.robót1

załącznik.nr_.1.formularz.ofertowy1

załącznik.nr_.2.brak_.powiązań1

zapytanie.ofertowe.place_.zabaw_.Kalinówka

przedmiar-branża-sanitarna

przedmiar-branża-elektryczna

przedmiar-budowa-kontenera

przedmiar-zagospodarowanie-działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20