Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty


Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00033-6935-UM0310089/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

zagospodarowanie terenu cz.1

zagospodarowanie terenu cz.2

zagospodarowanie terenu cz.3

zagospodarowanie terenu cz.4

zał.nr_.3.wykaz_robót

Załącznik nr 7 Specyfikacja techniczna monitoringu

załącznik.nr_.1.formularz.ofertowy

załącznik.nr_.2.brak_powiązań

zapytanie.ofertowe.place_zabaw_.Mętów1

Przedmiar