Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00033-6935-UM0310089/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Załączniki do pobrania

ogłoszenie_o_zmianie_zapytania_metow

Przedmiar

Załcznik nr 2 brak powi za

Załacznik nr 1 formularz ofertowy

Załacznik nr 3 wykaz robót

Za acznik.Specyfikacja techniczna monitoringu

zagospodarowanie terenu cz.1

zagospodarowanie terenu cz.2

zagospodarowanie terenu cz.3

zagospodarowanie terenu cz.4

Zapytanie ofertowe Mętów