Zapytanie ofertowe


Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00108-6935-UM0310090/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

załączniki do pobrania

ogłoszenie_o_zmianie_zapytania_kalinowka

przedmiar – bran a elektryczna

przedmiar – bran a sanitarna cz.1

przedmiar – bran a sanitarna cz.2

przedmiar – bran a sanitarna cz.3

przedmiar – budowa kontenera szatniowego

przedmiar – zagospodarowanie dzia ki

Załacznik nr 1 formularz ofertowy

Załacznik nr 3 wykaz robót

Załącznik nr 2 brak powi za

Zapytanie ofertowe Kalinówka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20