Zapytanie Ofertowe


Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów”

Do pobrania

Zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

Zalacznik-nr-2-brak-powi-za-

Zalacznik-nr-3-wykaz-robót

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie-terenu-cz.1

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie-terenu-cz.2

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie-terenu-cz.3

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie-terenu-cz.4

zalacznik-nr-5-Przedmiar

zalacznik-nr-6-Specyfikacja-techniczna-monitoringu

Zapytanie-ofertowe-M-tów