Zapytanie ofertowe „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka”.


Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka”.

 Do pobrania

zapytanie.ofertowe.place.zabaw.Kalinówka

przedmiar elektryczny

przedmiar budowa kontenera

przedmiar sanitarny

przedmiar zagospodarowanie działki

zał.nr.3.wykaz.robót

załącznik.nr.1.formularz.ofertowy

załącznik.nr.2.brak.powiązań

Projekt pliki od 1-20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20