Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń”


Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00033-6935-UM0310089/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

Zalacznik-nr-2-brak-powi-za-

Zalacznik-nr-3-wykaz-robót

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie-terenu-cz.1

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie-terenu-cz.2

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie-terenu-cz.3

zalacznik-nr-4-zagospodarowanie-terenu-cz.4

zalacznik-nr-5-Przedmiar

zalacznik-nr-6-Specyfikacja-techniczna-monitoringu

Zapytanie-ofertowe-M-tów