Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Głusk z dnia 30 stycznia 2018


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głusk

do pobrania

Zarządzenie 14-18

Uchwała Nr XXXII28817