Zgłoszenia awarii instalacji solarnych


Zgłoszenia awarii instalacji solarnych należy dokonywać pod numerem telefonu +48 (22) 247 20 37 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: serwis@sanito.pl.

 

W przypadku zgłoszeń przesyłanych wiadomością e-mail należy podać:

1)   imię i nazwisko zgłaszającego,

2)   adres instalacji oraz numer telefonu kontaktowego,

3)   dokładny opis usterki,

4)   wyświetlane alarmy/wskazania sterownika.

W przypadku przesłania zgłoszenia po godzinie 15:30 przyjmuje się, że zgłoszenie zostało wysłane o godzinie 8:00 dnia następnego.

 

Osoba do kontaktu z ramienia Gminy Głusk: Pan Wojciech Samuła tel. +48 604 586 083.