USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie

Sesje Rady Gminy

grafika ogólna: mężczyzna trzymający tabliczkę"ogłoszenie"
08.09
2020

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 15 września 2020 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
  2.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głusk na rok szkolny 2020/2021
  4. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lublin
  5.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Abramowice Prywatne  – ul. Kaskadowa
  6.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Abramowice Prywatne – ul. Zgodna
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prawiedniki – ul. Na Wzgórzu
  8. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prawiedniki – ul. Relaksowa
  9. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prawiedniki – ul. Sowia
  10.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prawiedniki  – ul. Wyżynna
 6. Wolne wnioski.
 7.  Zakończenie sesji.

 

 
   Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
    Sylwia Jurek
 
 
Powrót