USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy Głusk
17.11
2020

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Głusk z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.

 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Głusk w roku 2020.

 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych w roku 2020.

 1. Podjęcie uchwał:

 

  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.

  4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Głusk na rok 2021.

  5. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

  6. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku w Dominowie.

  7. w sprawie programu współpracy gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

  8. w sprawie wydzierżawienia stacji wodociągowej w Prawiednikach, sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia

 

 1. Wolne wnioski.

 1. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
Sylwia Jurek
 
 

 

Powrót