USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
26.01
2021

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Głusk z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  3. w sprawie użyczenia lokali i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubelskiemu
  4. w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk
  5. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk dla terenu położonego w miejscowości Dominów
  6. w sprawie nadania nazw ulicom drogom gminnym w miejscowości Kliny i Kalinówka
  7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dominów
  8. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dominów
  9. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalinówka
  10. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Abramowice Prywatne
  11. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Głusk na lata 2020-2024
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Głusk
Sylwia Jurek

Powrót