USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Napis Gmina Głusk z herbem na tle zdjęcia osób z dokumentami
04.03
2021

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 11 marca (czwartek) 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Głusk z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Głusk 2019/2020 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Głusk środków stanowiących fundusz sołecki

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 630/79, 635/5, 636/2 położonych we wsi Ćmiłów stanowiących własność Gminy Głusk

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy w miejscowości Kazimierzówka

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 r.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
 

 

 

Powrót