USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
06.04
2021

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia (wtorek) 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Głusk z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Lublin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy w miejscowości Wilczopole.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy w miejscowości Kazimierzówka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Głusk do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Głusk i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głusk na lata 2021 - 2028.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
Powrót